Bài viết

GrabBus chính thức được triển khai thử nghiệm ở Sài Gòn

GrabBus chính thức được triển khai thử nghiệm ở Sài Gòn, bắt đầu cạnh tranh trực tiếp với xe buýt truyền thống Khách hàng tại TP. HCM và Vũng Tàu có thể đặt vé xe buýt cho tuyến liên tỉnh…
KINH DOANH VẬN TẢI

Yêu cầu siết cá nhân kinh doanh vận tải trốn thuế

Một nguồn lớn thất thu cho ngân sách khi mà các xã viên ký kết hợp đồng dịch vụ với các HTX để kinh doanh vận tải nhưng không kê khai thuế, không uỷ quyền cho HTX khai thuế và nộp thuế. Mới…