GALERY

Thương hiệu là một trong các nhân tố quan trọng góp phần duy trì, mở rộng, phát triển thị trường trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại, góp phần chống cạnh tranh không lành mạnh. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, các doanh nghiệp đứng trước việc cạnh tranh gay gắt, nhất là khi có nhiều hàng hóa của nước ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Vì vậy, điều hết sức cần thiết là các doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu cho hàng hóa và dịch vụ của mình.

EBROCHURE

Xây dựng thương hiệu trong thời đại kỹ thuật số … sao để khách hàng chọn mình, và có rất nhiều điều được xây dựng trên nền tảng số hóa.

VIDEO

Những thước phim lưu lại quá trình của Tập đoàn Thanh Yến. Như một tài liệu lịch sử của Thanh Yến Group lưu giữ lại mãi về sau.

PHOTOs

Một ánh nhìn bằng muôn lời nói. Thanh Yến Group sẽ mãi mãi lưu giữ lại những khoảnh khắc vô giá; để tạo nên album cuộc đời Tập Đoàn Thanh Yến.