Một nguồn lớn thất thu cho ngân sách khi mà các xã viên ký kết hợp đồng dịch vụ với các HTX để kinh doanh vận tải nhưng không kê khai thuế, không uỷ quyền cho HTX khai thuế và nộp thuế.

KINH DOANH VẬN TẢI

Mới đây, UBND TP.HCM đã có công văn chỉ đạo Cục Thuế thành phố xây dựng Dự thảo về việc quản lý thuế đối với các cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP.HCM theo mô hình các xã viên trong Hợp tác xã (HTX).

Bởi theo UBND TP.HCM, hiện nay công tác quản lý thuế đối với các cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP.HCM có số thu thuế chưa tương xứng với quy mô và mức độ hoạt động. Cục Thuế thành phố chưa phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện trong công tác quản lý số lượng tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố.

Cũng theo UBND TP, các cá nhân kinh doanh vận tải (chủ yếu là các xã viên ký kết hợp đồng dịch vụ với các HTX để kinh doanh vận tải) không nộp trực tiếp kê khai thuế, cũng không thực hiện uỷ quyền cho HTX khai thuế và nộp thuế thay gây thất thu cho ngân sách.

Trước thực trạng trên, UBND TP.HCM chỉ đạo Cục thuế TP phối hợp với Sở GTVT TP rà soát lại toàn bộ HTX và các xã viên kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn. Qua đó nắm bắt tình hình kê khai, nộp thuế của các xã viên, đồng thời xử lý các trường hợp sau:

Đối với các xã viên đã thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế, hoặc đã uỷ quyền cho HTX kê khai, nộp thuế thay. Hoặc các xã viên đã được các tổ chức khác khấu trừ và nộp thuế thay (như Grab…) đang đóng thuế hộ cho các xã viên, cơ quan thuế tiếp tục hỗ trợ thực hiện như hiện nay. Tuy nhiên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát…

Trường hợp các xã viên tham gia vào hợp tác xã và đã được Sở GTVT cấp phù hiệu hoạt động kinh doanh vận tải. Nhưng không thực hiện các quy định về thuế thì Cục thuế lập danh sách gửi Sở GTVT làm việc với các HTX và thu hồi phù hiệu theo quy định.

Đồng thời UBND TP.HCM yêu cầu định kỳ hàng quý Cục thuế phải rà soát lại việc kê khai thuế, nộp thuế của HTX và xã viên. Trường hợp xã viên không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thưc tế kinh doanh, cơ quan thuế ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

“Cục thuế phối hợp với Sở GTVT TP.HCM xây dựng dữ liệu dùng chung về các HTX, xã viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Cùng sở GTVT và các sở ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, tình hình chấp hành pháp luật về Thuế. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật thuế của các chủ phương tiện và các hành vi bao che thiếu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn”, văn bản nêu rõ.

UBND TP cũng yêu cầu Sở GTVT phải cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân và số lượng xe kinh doanh vận tải bao gồm lượng xe cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải, cấp lại phù hiệu, số lượng nghỉ kinh doanh, thu hồi giấy phép, phù hiệu, biển hiệu… vào ngày 20 của tháng đầu quý. Danh sách theo từng địa bàn quận, huyện với đầy đủ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, loại xe, biển số xe, trọng tải, hình thức kinh doanh vận tải, thời gian có hiệu lực phù hiệu vận tải…

Riêng với các HTX kinh doanh vận tải bằng ô tô, UBND TP yêu cầu các HTX phải rà soát lại toàn bộ các xã viên đã ký kết hợp đồng dịch vụ với HTX để thực hiện kê khai, nộp thuế, hay uỷ quyền cho cơ quan thuế. HTX khai thuế và nộp thuế thay cho xã viên theo quý. HTX phải gửi danh sách các xã viên không uỷ quyền cho HTX khai thuế cho Sở GTVT để thu hồi phù hiệu kinh doanh theo quy định.