Bài viết

Kinh tế toàn cầu tăng tốc

Có nhiều tính hiệu khả quan của nền kinh tế toàn cầu như: Trung Quốc hồi phục sau mở cửa, hoạt động kinh doanh tại Mỹ - Âu tăng tốc. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung…