Bài viết

GrabBus chính thức được triển khai thử nghiệm ở Sài Gòn

GrabBus chính thức được triển khai thử nghiệm ở Sài Gòn, bắt đầu cạnh tranh trực tiếp với xe buýt truyền thống Khách hàng tại TP. HCM và Vũng Tàu có thể đặt vé xe buýt cho tuyến liên tỉnh…