Bài viết

KHỞI NGHIỆP

3 kỹ năng kinh doanh giúp bạn khởi nghiệp thành công

Để khởi nghiệp thành công, đòi hỏi bản thân nhà khởi nghiệp phải có rất nhiều kiến thức và kỹ năng. Có những kỹ năng tuy không được đào tạo bài bản tại nhà trường, nhưng lại hết…