Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Theo đó, bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư làm chủ tịch hội đồng.

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam gồm các thành viên sau:

Chủ tịch hội đồng là bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư. Phó chủ tịch hội đồng là thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Các ủy viên hội đồng gồm: lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch, Bộ Thông tin và truyền thông; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM.

Trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng, chủ tịch hội đồng, phó chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng, cơ quan thường trực hội đồng và tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại nghị định của Chính phủ năm 2015 hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Quyết định cũng nêu rõ, hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài bảo đảm độc lập, khách quan với tư vấn lập dự án để thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đúng quy định. Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và đầu tư để phục vụ cho hoạt động của hội đồng.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định dự án, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng này sẽ tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất phương án đầu tư đường sắt cao tốc Bắc – Nam đạt tốc độ 350 km/h với tổng vốn đầu tư hơn 58,7 tỉ USD là tương đương khoảng 1/4 GDP toàn nền kinh tế.