Entries by Đào Ngọc Vinh

Kinh tế toàn cầu tăng tốc

Có nhiều tính hiệu khả quan của nền kinh tế toàn cầu như: Trung Quốc hồi phục sau mở cửa, hoạt động kinh doanh tại Mỹ – Âu tăng tốc. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng 4,5% trong quý […]